Geschiedenis

Onze gemeente is altijd gekend geweest voor haar volksnationale liefde. We hebben twee gekende VU-figuren gekend, nl. Elmar Vanbiervliet uit Gits en Jean-Pierre Pillaert uit Hooglede. Laatsgenoemde zetelde van 1985 tot 1991 in het federaal parlement. In die tijd was dit nog uitzonderlijker omdat dit samen met de Senaat de enige nationale mandaten waren. Van het Vlaams Parlement was toen nog geen sprake. Enkele jaren later (1994) werd Jean-Pierre burgemeester na 18 jaar oppositie. In 2006 zei hij de politiek vaarwel.

Tijdens de splitsing van de VU in 2002, koos de volledige afdeling de kant van Geert Bourgeois. Meer dan de helft van de vroegere VU-leden werd dezelfde mening toegedaan. Zo kwam de N-VA tot stand.  Kristof Pillaert stond al op verschillende verkiezingslijsten sindsdien. Zo kandideerde hij in 2003 en 2010 voor de kamer en in 2009 voor het Vlaams Parlement . Dit was telkens op een ondersteunende plaats.

De laatste jaren is de N-VA sterk gegroeid zowel nationaal als in onze gemeente. Dit willen we zeker verder blijven uitbouwen.