Lokaal werk

N-VA waakt over uw centen.

Uw gemeente is niet alleen op de wereld. Bovendien evolueert onze samenleving continu en verandert ieder van ons mee. Daarom zijn wij er voor iedere inwoner: zonder onderscheid en zonder voorkeuren. Efficiënte beslissingen zijn cruciaal om de tering naar de nering te zetten. Wij focussen op onze kerntaken. Wij voeren geen nieuwe belastingen in, maar creëren nieuwe manieren om onze gemeente efficiënter te besturen.

N-VA wil het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke kosten voor politiek personeel te verminderen met de verloning van één schepen.

N-VA zorgt voor uw openbare ruimtes.

We investeerden de laatste vier legislaturen – toen dat nog betaalbaar was – flink in gebouwen voor onze gemeente. Een goede zaak. Want zo geniet u nu van een ruime infrastructuur.

En er is meer: N-VA trekt als een goede huisvader de nodige middelen uit voor het onderhoud van deze gebouwen. We voorzien verder in de uitrusting van de gemeentelijke panden met moderne technologie.

We onderhouden uw wegennet en doen hiervoor zoveel mogelijk een beroep op bijdragen van de federale overheid. Veilige fietspaden zijn een prioriteit, zodat uw kinderen veilig naar school rijden. De Gitsbergstraat krijgt bijvoorbeeld een afgescheiden fietspad. We planten duurzaam en onderhoudsvriendelijk groen in de talrijke groenzones van onze gemeente.

Veilig in Hooglede-Gits

Veiligheid draagt bij tot uw levenskwaliteit. Daarom willen wij de veiligheid verzekeren van elke inwoner en onveiligheid radicaal aanpakken.

Met: een realistisch verkeersbeleid. Denk aan de heraanleg van de dorpskernen, modern brandweermateriaal, in functie van de uitbouw van een nieuwe brandweerzone.

N-VA zorgt voor elke inwoner

Onze gemeente draagt zorg voor haar senioren. Met een divers aanbod van professionele hulpverlening en huisvesting: serviceflats, een dagverzorgings-centrum en het woonzorgcentrum Ter Linde. Onze aandachtspunten: verder uitbreiden van het aanbod en de informatie in het Sociaal Huis, een mantelzorgpremie als financiële steun voor wie zorgt voor een hulpbehoevend familielid, de brede integratie van personen met een handicap in onze gemeenschap. Want dat gaat verder dan goede toegankelijkheid van de gemeentegebouwen.

Hooglede-Gits leeft

Uw gemeente is waar u zich thuis voelt. Daar ontmoet u nieuwe mensen, spreekt u af met oude bekenden, bezoekt u uw vereniging, gaat u op café of restaurant, start u uw zaak, lopen uw kinderen school en gaan ze naar de jeugdbeweging. Onze focus: respectvolle ondersteuning van de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen, zodat hun uitgebreide aanbod zoveel mogelijk mensen bereikt: gezinnen, actieve senioren en geëngageerde jongeren, stimuleren, waarderen en respecteren van alle vrijwilligers binnen het verenigingsleven, gratis gemeentelijke infrastructuur en uitleenmateriaal voor de lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, een overkoepelende adviesraad die het bestuur nog meer inzicht biedt in wat leeft bij de inwoners van de gemeente, zodat wij wijze beslissingen nemen in het algemeen belang. Een waaier van verschillende adviesraden maken de meningen van inwoners nu al bespreekbaar.

Jong en oud voelen zich thuis in Hooglede-Gits

Onze doelstelling? Een hechte gemeenschap, waarin jong en oud zich thuis voelt. In elke straat, wijk en gemeente. Daarom vormt een doordacht gezins- en vergrijzingsbeleid een van onze prioriteiten:

voor jong ...

Kinderopvang:voldoende, betaalbare en flexibele gemeentelijke kinderopvang.

Plaats voor de jeugd: geschikte infrastructuur voor alle jeugdverenigingen.

Speelpleinen: betere toegankelijkheid voor Zoeber en onderhoud van de verschillende gemeentelijke speelpleintjes.

Sportinfrastructuur: faciliteiten om te proeven van alle soorten sporten.

... en oud

Actief gemeenschapsleven: toegang tot sport en cultuur, want de inbreng van senioren is waardevol.

Meer gespecialiseerde huisvesting voor deze groeiende bevolkingsgroep. Toegankelijke dienstverlening voor senioren.

Leuk leven in Hooglede-Gits

Uw vrije tijd is kostbaar. Daarom werken wij mee aan een rijke vrije tijdsinvulling in onze gemeente. Met investeringen in: de lokale bibliotheek: uw bron van informatie, educatie en communicatie, een rijk sport- en cultuurbeleid, want de lokale verenigingen smeden een ijzersterk gemeenschapsleven en sport is goed voor uw gezondheid en sociaal leven.

Uitstekend onderwijs

Onze kinderen genieten van kwalitatief hoogstaand onderwijs in de gemeente. Wij geven onze scholen verder alle steun. Want investeren in onderwijs is werken aan het menselijke kapitaal van morgen. Met: de uitbreiding van de gemeenteschool, voor een aangename leeromgeving, de verdere ondersteuning van het scholenoverleg, zodat elk kind de beste kansen krijgt, de verdere uitwerking van de Kunstacademie, om de andere talenten van Onze kinderen te ontwikkelen, de uitbreiding van het volwassenenonderwijs Wijzer, omdat bijleren een zaak is van alle leeftijden.

N-VA heeft een hart voor ondernemers

De basis van een welvarende en leefbare gemeente? Een stevige lokale economie.

Ondernemers – winkeliers en kmo’s – zijn dus belangrijke spelers binnen de gemeenschap.

En ook een bloeiende horeca brengt leven in de brouwerij. Onze steun: duidelijke wegwijzers voor onze bedrijven, regelmatig overleg met de lokale ondernemers, deskundige begeleiding voor starters, een gloednieuwe tweewekelijkse markt waarop lokale ondernemers hun koopwaar aanbieden.

N-VA informeert u

Wij hechten veel belang aan eerlijke communicatie. Want als inwoner hebt u het recht om alle beleidsbeslissingen te kennen. En te weten wat er gebeurt in uw gemeente. Op onze agenda: een gloednieuw meldpunt dat u de kans geeft om ons te contacteren bij vragen, uitgebreide info op onze website en bij onze gedreven ambtenaren in het nieuwe gemeentehuis en het Sociaal Huis, elke twee weken openen wij het gemeentehuis op zaterdagvoormiddag, de verderzetting van de wekelijkse elektronische nieuwsbrief en de uitgave van het gemeentenieuws, zodat u op de voet kunt volgen wat er reilt en zeilt binnen uw gemeente.